Planxisteria El Polígon, societat anònima, fou fundada el juliol de 1989, per socis- treballadors, amb extensa dedicació en el sector, el Sr. Blasco com a planxista i exercint des principi dels anys seixanta i el Sr. Adam com a pintor i exercint des de principis dels anys setanta, i, actualment aquest últim com a representant de la mercantil.

L’objectiu de l’empresa fou la creació a principi de la dècada dels noranta, d’un servei de planxa i pintura, ubicat en el Polígon Industrial de La Valldan, a les afores de Berga, amb el propòsit d’acomplir amb la normativa, i per tant evitar molèsties de contaminació acústica i ambiental.

Les instal·lacions estan compostes per dues naus simètriques de 450 metres quadrats cadascuna, de pati exterior i aparcament a la zona davantera.

La maquinària i utillatges de planxa està composta per dues bancades de mides (o mil·limètriques), dos elevadors, elevador movible, dos bancs de tiro “L” ràpids, dues màquines de soldar de fil continu, cremador autogen, màquina de tallar de plasma, dues màquines de soldadura de punts, dues màquines per a treure bonys Saponda, gats hidràulics, i complet joc d’eines pneumàtiques.

La maquinària i utillatges de pintura està composta de dues cabines de pintat per sobrepressió, un laboratori de pintura, un rentador, zona de preparació, i formulari de pintura, adequat a la normativa de pintat amb productes a l’aigua.